Ugovaranje-pregovaranje KAM managment

Pregovaranje sa kupcima u Vaše ime ( KA kupci ) Ugovaranje ( KA i NR kupci ), stvaranje poslovnog odnosa Otvaranje novih kupaca i prodajnih mjesta Dogovaranje i proširivanje asortimana Dogovaranje prezentacija i edukacije partnera

Promocija proizvoda i usluga

Imamo potencijalno veliku bazu hostesa/promotora. Selekcija je prilagođena potrebama klijenta – posebna priprema/trening za svaku promotivnu aktivnost. Po dogovoru s klijentima promocije se poprate izvještajima prilagođenima tipu promotivnih aktivnosti ( praćenje osnovnih parametara uspješnosti, fotografije ). Razrađena organizacijska struktura omogućuje kvalitetnu pripremu, kontrolu i realizaciju promocija. Po dogovoru s klijentom u mogućnosti smo organizirati distribuciju […]

Predprodaja – uzimanje narudžbi

Organizacija, priprema i vođenje projektnih timova za rad s asortimanom klijenta. Izrada i prikupljanje narudžbi na dogovorenim prodajnim mjestima. Slanje prikupljeni narudžbi putem e-mail ili preko mobilnih aplikacija prodajnom timu naručitelja. Informiranje prodajnog osoblja klijenta u slučaju “out of stock” situacija, neispravnosti opreme/materijala i ostalih nepredviđenih okolnosti. Kontrola ispravnosti opreme klijenta u prodajnim prostorima, ispravljanje […]

Unapređenje prodaje – merchandising

Osnovni elementi naše usluge u segmentu unapređenja prodaje su: Realizacija planograma: angažman na standardizaciji izlaganja asortimana klijenta u dogovorenim prodajnim mjestima, što po potrebi uključuje kompletno resetiranje standardnih i dodatnih izlaganja s proizvodima klijenta. Briga o zalihama: zalihe u prodajnom prostoru – nadopunjavanje standardnih i dodatnih izlaganja, zalihe na skladištu – evidentiranje i informiranje prodajnog […]